CASE Broen

Vikarbooking system hos Broen i Gentofte Kommune

Broen har anvendt CAS’ vikarbooking system siden 2007. CAS' online vikarbooking system er specifikt udviklet til at imødekomme de behov, som sociale institutioner står over for i forhold til håndteringen af løsvikarer og vagtplanlægning.

Et stort aktiv

Fra Broen lyder det, at vikarbooking systemet har været et stort aktiv, der anvendes fremadrettet i forhold til ferie, afspadsering og kurser:

”Vikarbooking systemet har været et meget stort plus. Tidligere brugte vi meget tid på at ringe rundt til folk, og nu ryger det bare ud via en app. Rent faktisk bliver mere end 90 % af vagterne booket online via app'en. Vi bruger primært vikarbooking systemet fremadrettet i forhold til ferie, afspadsering og kurser. For enhver arbejdstidsplanlægger er det et stort aktiv.”

EU-regler overholdes

Broen anvender desuden systemets ”låsefunktion”, så vikarerne ikke booker flere vagter end EU- reglerne foreskriver:
”Systemet hjælper en til at stramme lidt op, så man følger reglerne” 

Kontakt os for yderligere info

Er din institution eller kommune interesseret i at høre mere om vores online vikarbooking system, så kontakt os på 333 84 111

Broen Gentofte Kommune

Om Broen

Broen er et socialpædagogisk bo- og behandlingsmiljø i Gentofte Kommune.

Broen har 20 pladser til børn og unge i alderen 6-25 år med en varig nedsat funktionsevne. Der er 30 fastansatte medarbejdere og 20 tilkaldevikarer.