CASE Hedelund

Vikarbooking system hos Hedelund, Københavns Kommune

Bocentret Hedelund har anvendt CAS' vikarbooking system siden 2007. CAS' online vikarbooking system er udviklet med henblik på at imødekomme de behov, som sociale institutioner står over for i forhold til håndtering af løsvikarer og vagtplanlægning. På Bocentret Hedelund har vikarbooking systemet frigjort tid og gjort det let at besætte ledige vagter via e-mail og SMS.

Vikarerne booker selv

”Systemet hjælper administrativt. Nu er det nemt for lederen at kontakte vikarer,  uden at de skal ringe rundt. Før SMS-delen kom på, skulle vi ringe rundt, og nogle gange var det den sidste, man ringede til, der havde tid. Nu kan vikarerne selv booke sig, når de kan.”

Undgår overbookning

Samtidig hjælper systemet med at undgå overbooking af den enkelte vikar:
”Det er meget smart, at vikarerne ikke kan booke flere vagter end reglerne på området foreskriver”

Kontakt os for yderligere info

Er din institution eller kommune interesseret i at høre mere om vores online vikarbooking system, så kontakt os på 333 84 111.

Bocenter Hedelund

Om Hedelund

Bocentret Hedelund er et psykiatrisk bocenter i Københavns Kommune.

Hedelund henvender sig til omkring 170 voksne med nedsat funktionsevne på grund af sindslidelse.

Bocentret har personale-dækning døgnet rundt og tæller 170 ansatte med forskellig faglig baggrund.